JJC Operations Oy

Strategiakonsultointi - luodaan tavoitteet toiminnallesi

Tuntuuko että liiketoimintasi hakee suuntaansa vailla päämäärää?

Tarvitseeko yritystoimintasi uuden suunnan? Onko yrityksesi toiminta tällä hetkellä sarja erinäisiä tapahtumia ilman selkeää päämäärää? Vai ovatko päämäärät olemassa, mutta tuntuu etteivät ne ole saavutettavissa?

Kuvittele, että yrityksesi toiminta on kuin matka tuntemattomaan, ja strateginen konsultointi on sinun kompassisi. Päämäärien tietäminen ei pelkästään riitä, niiden pitää olla myös saavutettavia ja mitattavia.

Vanhakin sanonta sanoo, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä pitää osittain paikkansa. Suunnittelulla on erittäin tärkeä rooli yrityksen toiminnan kestävässä kehittämisessä. Tästä huolimatta suunnittelun korostaminen ei ole ainoa kannattava asia. Suunnittelussa tärkeää on löytää tasapaino kehittämisen, tavoitteiden ja toiminnan välillä. 

Strategialla on suuri merkitys
  • Toiminnan suunnittelussa
  • Tavoitteiden asettamisessa
  • Päämäärien saavuttamisessa

Strategian ideana on toimia ohjaavana tekijänä päivittäiselle toiminnalle. Sen tulee tukea toimintaa, ei olla sen esteenä. Selkeä päämäärä auttaa suoriutumaan. Strategisen konsultoinnin tavoitteena on tarjota tukea yritystoiminnan suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen. Määritellään yhdessä yrityksesi tärkeimmät tavoitteet tai jos olet jo määritellyt ne, niin tarkistetaan niiden ajankohtaisuus tämänhetkisen toiminnan kanssa. 

Strategisella puolella olen itse toiminut usean eri järjestön ja parin yrityksen hallituksessa. Näissä toimiessani olen oppinut tärkeitä asioita suunnittelun merkityksestä toiminnassa. Olen myös huomannut, että ylevät tavoitteet eivät merkitse paljoa jos niitä ei saada jalkautettua mahdollisina toteuttaa myös konkreettisesti.

Onnistuessaan strateginen suunnittelu ja toiminta tuo suuren lisäarvon yritykselle. Epäonnistuessaan se syö vain resursseja, ja luo kuvitelmaa siitä että strategialla ei ole merkitystä – sillä on suuri merkitys oikeasti. Epäonnistunut strateginen työ tarkoittaa vain sitä, että siitä tulee saada onnistunutta strategiasta työtä. Se ei missään tapauksessa ole merkityksetöntä, se vain vaatii kehitystä.

Parhaassa tapauksessa onnistunut strateginen suunnittelut ohjaa ja ennen kaikkea seuraa yrityksen toimintaa. Se helpottaa päivittäisen toiminnan suunnittelua kun yritykselle on määritelty selkeät tavoitteet mitä kohti työskennellään. Näitä tavoitteita tulee myös tarkastella aika-ajoin. Ne eivät saa olla kiveen hakattuja, ja niitä tulee tarvittaessa muuttaa. Tämä muutos ei kuitenkaan ole välttämättä edes jokavuotista. Strategisen suunnittelun sykli on hyvin erilainen kuin luulisi. Strateginen seuranta on jatkuvaa, kuukausitasoista toimintaa, mutta strateginen suunnittelu yltää huomattavasti pidemmälle jaksolle.

Konsultointi on parhaimmillaan yhdessä rakentuvaa ajatuksellista toimintaa, jossa herää ideoita ja voidaan kyseenalaistaa tämän hetkisiä toimintoja. Näin on mahdollista tarkistaa, onko yrityksen asiat kuten niiden haluaisi olevan, vai voisivatko ne kenties olla paremmin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja sovitaan maksuton 30 minuutin alkukartoitus!

"Ota rohkeasti yhteyttä niin katsotaan miten voin auttaa"

Jarmo Hirvonen konsultti JJC Operations Oy