JJC Operations Oy

Konsultointiprosessi

Uskon, että avaamalla konsultointiprosessiani tarkemmin saat selvyyden siitä mitä se sisältää, mitä hyötyjä siitä on ja ennen kaikkea että saat rahallesi vastinetta

Luottamus ja avoimuus ovat keskeisimmät arvot konsultointitoiminnassani. Tästä syystä pyrin tuomaan konsultointiprosessini kulun esille tarpeeksi avoimesti. Hyvä konsultointi on ymmärrettävää ja toiminnallista. Se on ainoa keino, jolla voidaan varmistaa että palvelusta on apua sen hankkivalle.

Rullaa alaspäin tai paina haluamastasi kohdasta lukeaksesi lisää palvelustani.

1. Yhteydenotto

Ensimmäinen askel menestymiseen. Esittele tarpeesi, liikeideasi tai kysymyksesi yhteydenoton yhteydessä. Mitä kattavammin asia on kuvattu heti alusta alkaen, sitä paremmin saan siitä kiinni. Pyrin vastaamaan yhteydenottoosi mahdollisimman pian, jotta voimme sopia maksuttoman 30 minuutin alkukartoituksen.

2. Maksuton 30 minuutin alkukartoitus

Luit aivan oikein, maksuton alkukartoitus. Tämän etätapaamisen tarkoituksena on varmentaa, että olen varmana sisäistänyt toimeksiantoon liittyvät toiveet ja että kaikki mahdolliset asiat on käsitelty tarjouksen tekemistä varten. Samalla pääsemme keskustelemaan muista konsultointiin liittyvistä kysymyksistä ja toiveista. Pystymme tässä kohtaa käymään myös lävitse että toimeksiannon tavoite on paras mahdollinen ratkaisu. Alkukartoituksen avulla pystyn täsmentämään tarjousta ja laskemaan mahdollisen toimeksiannon kustannusarvion tarkemmin.

3. Tarjous

Saat kirjallisen tarjouksen ja sopimuksen konsultointitoimeksiannosta tutustuttavaksesi. Tarjous sisältää yhteydenotossa ja/tai maksuttomassa alkukartoituksessa läpikäydyt toiveet ja asiat. Tarjous sisältää myös tietoa konsultointiprosessista, tavastani toimia, sekä toimeksiantosopimuksen ja sopimusehdot. Tarjous toimitetaan suoraan sähköisen allekirjoituspalvelun kautta ja se on voimassa 14 päivää sen toimituksesta. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja jos hyväksyt sen, voit suoraan allekirjoittaa sen. Saan tiedon allekirjoituksesta järjestelmän kautta. Allekirjoitettuasi toimeksiannon, saat minulta sähköpostitse esitietolomakkeen, jonka kysymyksiin toivon vastauksia. 

Toimeksianto alkaa yleensä 14 päivän kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta. Sinulla on siis pari viikkoa aikaa tutustua esitietolomakkeeseen rauhassa. Tämä 14 päivää toimii samalla kuluttaja-asiakkaan kohdalla kuluttajansuojalain mukaisena etämyynnin peruutusaikana. Huomaa, että peruutusoikeus ei koske yritysten välisiä toimeksiantosopimusksia, jotka voidaan aloittaa myös nopeammin kuin 14 päivän kuluessa. Kuluttaja-asiakkaana toimeksianto voidaan aloittaa myös aikaisemmin, jos erikseen toivot sen aloittamista pikaisemmin. Luovut tässä yhteydessä kuluttajansuojalain mukaisesta peruutusoikeudestasi.

4. Suunnittelu

Kun toimeksianto alkaa, pyydän esitietolomaketta ja sovimme tapaamisen joko kasvotusten tai etäyhteydellä. Tässä tapaamisessa aloitamme toimeksiantoon liittyvien toimenpiteiden kartoituksen ja suunnittelun. Pyrin tarjoamaan jo tässä vaiheessa ensimmäisiä parannusehdotuksia toimeksiantoon liittyen. Tällä tavalla saat heti konkreettisia toimenpiteitä, joita voit soveltaa toiminnassasi. Toivon sinulta aktiivista palautetta ja toiveita toimeksiannon etenemisestä.

5. Konsultointi

Varsinainen toimeksianto. Tässä kohtaa otamme viimeistään mukaan parannuksia, muutoksia ja uusia asioita toimintaan. Konsultointitapaamisten välissä sinun tulee pyrkiä toimimaan yhdessä sovitun mukaisesti, ja laittamaan muistiin miten ehdotukset toimivat tai miten niitä tulisi muuttaa. Käydään kokemuksia lävitse, ja säädetään prosesseja, toimintatapoja ja otetaan uusia asioita mukaan toimintaan niiden perusteella. Tällä tavalla huomaat, että konsultointi on jatkuvasti elävä, muuttuva prosessi joka ei ole kiveen hakattu. Toimimattomia asioita ei haluta jättää osaksi, mutta näitä ei usein tiedä ilman että niitä kokeilee, ja että ne on ammattilaisen kanssa käyty lävitse.

Konsultointi voi olla pitkäkestoinen prosessi, ja siihen kannattaa varautua valmistautumalla mahdollisimman hyvin. Todellinen osallistuminen konsultointiprosessiin helpottaa minun työtäni, avaa asioita sinulle paremmin ja tuottaa laadukkaampia lopputuloksia hyvän yhteistyön kautta. Konsultoinnissa autan sinua toimintasi aloittamisessa tai sen kehittämisessä, mutta sinulla on yhtä suuri tai jopa suurempi osa sen toteutumisessa. Tehdään yrityksestäsi yhdessä voitokas tarina.

6. Läpikäynti

Kun toiminta on alkanut vakiintumaan uusille urilleen, käydään vielä yhdessä lävitse konsultoidut asiat ja kerrataan tehdyt muutokset. Tässä yhteydessä on järkevää myös tarkastella tulevaisuuden uusia tavoitteita tai mahdollisia uusia kehityskohteita jos sellaisia on herännyt. Jos haluat kehittää liiketoimintaasi lisää, tehdään halutessasi aina uusi toimeksianto. Mielestäni on tärkeää saattaa yksi asia valmiiksi ennen uuden aloittamista.

Läpikäynnissä voit myös antaa palautetta konsultoinnista ja kertoa kehitysehdotuksia palveluprosessiini tai toiminaan yleisesti.

75 eurolla saat läpikäynnin lisäksi kirjallisen raportin toimeksiannosta. Raportissa eritellään kaikki toimeksiannon vaiheet, vaikutukset ja kustannukset kirjallisesti. Tämä on tarpeellinen, jos haluat toimittaa todistuksen konsultoinnista ja yrityksen kehittämisestä jollekin kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi rahoittajalle. Jos et halua raporttia, tätä maksua ei veloiteta.

Laskutus

Konsultointipalvelun laskutus syntyy joko toimeksiannon kokonaishinnasta tai aktiivisista työtunneista. Palvelullani on puolen tunnin minimilaskutus, joka tekee hinnoillani 49 euroa. (Palvelun hinta 89 € per tunti). Puolen tunnin jälkeen laskutus jatkuu 15 minuutin tarkkuudella. Tuntilaskutettavassa toimeksiannossa laskua syntyy siis taustalla tehdyistä valmisteluista, sekä yhdessä toteutuneesta konsultoinnista. Kaikki suoritettu työaika tallennetaan projektiseurantajärjestelmääni, jonka perusteella laskutan. Konsultointipalvelussa laskutus voidaan toteuttaa pitkin projektia, haluamasi ajan välein. Esimerkiksi jos toivot laskua aina 3 aktiivisen työtunnin välein, tämä on täysin mahdollista.

Avaamalla laskutusperusteeni ja -tapani haluan tuoda esille sen, että konsultointia voidaan toteuttaa avoimesti ja laskutukselle on aina peruste.

Kiinnostuitko? Sovitaan maksuton 30 minuutin alkukartoitus!

"Ota rohkeasti yhteyttä niin katsotaan miten voin auttaa"

Jarmo Hirvonen konsultti JJC Operations Oy