JJC Operations Oy

Vastuunrajoitus ja sivuston tiedot

Sivuston sisältämä tieto

Tällä sivustolla esitetyt tiedot pyritään pitämään ajankohtaisina ja oikean tiedon sisältävinä. Haluan kuitenkin muistuttaa, että ajan kuluessa ja lainsäädännön muutosten myötä on mahdollista, että esitettyjen tietojen oikeellisuus voi muuttua.

Sivustolla esitetyt tiedot on tarkoitettu asiaa avaaviksi ja ajatusta herättäviksi, eikä niitä tule soveltaa omaan käyttöön ilman harkintaa. Kaikki toimet eivät toimi kaikissa yrityksissä ja on aina yrittäjän / henkilön vastuulla käyttää luettuja tietoja toiminnassaan.

Olemassa olevia, meidän tai muiden omistamia tavaramerkkejä tai muita tekijänoikeuksien alaisia asioita ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa oikeuden haltijalta.

Toimeksiannoissa sovelletaan asiakkaille erikseen todisteellisesti toimitettuja sopimusehtoja.

Sivustolla esitetyt palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Jos toimeksiantoihin sovitaan erillisiä lisäpalveluita, sovitaan niiden hinnat erikseen tapauskohtaisesti.